Etusivu

Kuopio-pilotti, työllisyyden kuntakokeilu

Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pidempään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Tuusniemi, Suonenjoki ja Rautalalampi.

Hanke toteutetaan 1.9.2012-31.12.2015 välisenä aikana ja se rahoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen työllisyyspolittisella avustuksella sekä kuntarahoituksella.

Päätavoitteena Kuopio-pilotissa on kehittää uusia paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvia työmarkkinoille integroinnin toimintamalleja. Tätä kautta pyritään lisäämään asiakasryhmän työelämäosallistuutta sekä vähentämään työttömyyden pitkittymistä.

Kuopio-pilotin kohderyhmän muodostavat 30-55 -vuotiaat pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat työmarkkinoille sijoittuakseen julkisten työvoimapalveluiden lisäksi eri toimijatahojen yhteistyönä tuotettuja muita työllistymistä edistäviä palveluita. Ensisijaisesti kohderyhmään kuuluvat työttömyyden perusteella vähintaan 300 päivää työttömyysetuutta saaneet henkilöt ja toissijaisesti vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Kokonaisuudessaan pilotin kohderyhmän koko on n. 1200 henkilöä.

Visio:

Kuopio-pilotti kehittää asiakaslähtöisesti tuetun työllistymisen palveluja kohti avoimia työmarkkinoita yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, osana valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua.

Asiakas aktivoituu muutokseen havaitessaan vahvuutensa ja mahdollisuutensa.

Ajankohtaista

Kuopio-pilotin loppuraportti ja liitteet

LOPPURAPORTTI: /documents/45362/0/LOPPURAPORTTI_Kuopio-pilotti.pdf/45cc9779-80d6-4d7c-8c4d-dc1f3d9cd7e4 LIITTEET:  - Palveluohjauksen prosessikaavio: ...

Kuopio-pilotti loppuu

Kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumpaneillemme! Kuopio-pilotin asiakastyö päättyy 30.11.2015 ja hanke 31.12.2015. Vuoden 2015 loppuun asti Kuopio-pilotin asioissa palvelee...

Kuopio-pilotin loppuseminaari 22.10.2015

Loppuseminaarin materiaalit: (Materiaali aukeaa klikkaamalla) Pääsihteeri Erja Lindberg Kuopio-pilotti Kuntoutuspsykologi Leena-Kaisa Härkönen Kunnanjohtaja Matti...