Mitä hyödyn osallistumisesta

Asiakkuutesi Kuopio-pilotissa alkaa kokonaistilanteen selvittämisellä, jolloin kartoitamme elämäntilanteeseen ja työllistymiseen vaikuttavia asioita.

Palvelutarvearvioinnin jälkeen laadimme yhdessä suunnitelman etenemisellesi. Kuopio-pilotin ammattitaitoinen henkilökunta auttaa sinua toteuttamaan suunnitelmassa sovitut askeleet..

Yhteisenä tavoitteena on löytää sinulle sopivat palvelut: työ, koulutus tai muu ratkaisu.

Jatkopolkujen toteuttamisessa voit hyödyntää palveluseteliä. Palvelusetelillä voit valita jatkosuunnitelman mukaisen työllistymistä tukevan palvelun ja valmennuspaikan.

Mikäli jatkopolkusi suuntautuu työelämään tai koulutukseen, käytössäsi on Kuopio-pilotin työelämäpalvelut sekä useiden palvelutuottajien työhön suuntaavat palvelut. Työelämäpalveluissa huomio kiinnitetään ammatilliseen osaamiseesi: sen löytämiseen, kehittämiseen ja esittelyyn työnantajalle. Tavoitteena on vahvistaa yksilöllistä urasuunnitteluasi sekä tukea koulutus- tai työnhakuasi.

Kuopio-pilotin palvelu toimii polkuna työttömyydestä tavoitteeseen – askel askeleelta kohti paikkaa työelämässä.

Kuntakokeilussa mukana olevien kuntien pitkään työttömänä olleille voidaan maksaa työllistymisrahana yhden kuukauden työmarkkinatuki työllistymisen jälkeen. Työllistymisrahan maksaa Kela. Kysy mahdollisuudestasi työllistymisrahaan Kuopio-pilotin tai TE-toimiston työntekijältä.