Mitä työnantaja hyötyy kuntakokeilusta?

Yritysyhteistyöpalvelun tuki työnantajalle

Rekrytointiapu ja tuki alkutaipaleella

Kuopio-pilotin työnantajayhteistyöpalveluun ohjautuvat asiakkaat ovat 30-55 vuotiaita,  oman alueesi töitä etsiviä, motivoituneita työttömiä työnhakijoita, joilla on takanaan vähintään 12 kk työttömyysjakso. Kuopio-pilotin asiakkuus on vapaaehtoinen.

Työelämävalmennuksen ammattilaiset haastattelevat jokaisen Kuopio-pilottiin osallistuvan työnhakijan. Haastatteluissa selvitetään ammatillinen osaaminen, työelämätoiveet, tavoitteet ja mahdollisuudet.

Kuopio-pilotin henkilöstö on apuna rekrytointiprosessissa ja neuvoo tarvittaessa sopimusten ja lomakkeiden täyttämisessä. Lisäksi työnantajalle tarjotaan tukea tarvittaessa työntekijän ohjaamiseen.

Taloudellinen tuki

Sopivan työntekijän löydyttyä on useassa tapauksessa mahdollista aloittaa kuukauden mittaisella työkokeilulla ja sen onnistuttua edetä palkkatyöhön, johon on mahdollisuus saada palkkatukea, rekrytointikoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen.

Kuopio-pilotin työnantajayhteistyöpalvelut ovat yritykselle maksuttomia.

Kuopio-pilotin työnhakija-asiakkaille voidaan hankkia työllistymiseen  tarvittavia työkorttikoulutuksia.

Mediahuomio

Kuopio-pilotti ja siinä mukana olevat yritykset saavat alueellista positiivista mediahuomiota ja markkinointikäyttöönsä Vastuullinen työnantaja-logon.

Tuki ja kehittäminen

Työnantaja ei jää yksin; saat tarvittaessa Kuopio-pilotin asiantuntijoiden tuen ja avun työsuhteen alkuvaiheeseen.


Kuopio-pilotti on osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää työllisyyden kuntakokeilua, jossa tehdään laajamittaista yritysyhteistyötä. Kuntakokeilussa luodaan pohjaa 2015 tulevalle muutokselle, jossa kunnat alkavat ottamaan suurempaa vastuuta työllistämisestä. Nyt kehitetään tulevia yhteistyön malleja!