Palvelutuottajat

KUOPIO-PILOTTI PÄÄTTYY 31.12.2015 JA UUSIA PALVELUNTUOTTAJIA EI ENÄÄ HAETA.

 

Kuopio-pilotti ostaa asiakkailleen palveluja työllistämisen tueksi. Hankinnat toteutetaan palvelusetelillä, jolloin asiakas saa valita mieleisensä palvelutuottajan. Palvelutuottajaksi voidaan hyväksyä kaikki sääntökirjan ehdot täyttävät tuottajat.

Toivomme, että voisimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoja ja korkealaatuisia palveluita. Tervetuloa kumppaniksi tekemään töitä asiakkaidemme tueksi!

Kuopio-pilotissa palveluohjaajat yhdessä asiakkaan kanssa arvioivat työllistymiseen tarvittavat tukitoimet.
Tukitoimiin voidaan myöntää palveluseteli, jolla asiakas saa valita tukitoimiin mieleisensä palvelutuottajan.

Tavoitteena on, että asiakas ottaa suuremman vastuun palvelujen ja palvelutuottajien valinnasta ja samalla myös sitoutuu palveluihin paremmin.
 

Palvelusetelimenettely on jatkuva ja avoin kaikille oheisen sääntökirjan ja palvelutuotekohtaisen kuvauksen täyttäville palvelutuottajille:

1. Tutustu huolella sääntökirjaan ja palvelutuotekohtaisiin ehtoihin

2. Kuvaa palvelutuotantosi prosessi niin, että se kuvaa tuotettavaa palvelua ja siihen liittyviä osatekijöitä. Voit olla prosessikuvauksen ja yleisten edellytysten osalta tässä vaiheessa yhteydessä hakemuksen vastaanottavaan viranomaiseen: Aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen, puh. 044 718 1711, pirjo.oksanen@kuopio.fi

3. Kelpoisuusedellytyksenä on ilmoitus yksityiseksi sosiaaliseksi palvelutuottajaksi siinä kunnassa, jossa palveluita tuottaa.

Huom: Ilmoituksenvaraiset palvelut. Ilmoitus palveluiden tuottamisesta toimitetaan erillisenä asiakirjana kunnan sosiaalityöstä vastaavalle viranhaltijalle. Jos tuottaja toimii usean kunnan alueella, tulee ilmoitus tehdä jokaisen kunnan osalta erikseen. Lisätietoa AVI:n sivuilta.

4. Kun edellytykset tuotannolle ovat olemassa, voidaan tehdä hakemus palvelutuottajaksi (liite 1). Hakemuksella tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Hakemus osoitetaan:
Aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki, PL 228, 70101 Kuopio.

5. Viranhaltija arvioi tuottajan kelpoisuuden sääntökirjan ehtojen mukaan ja tekee kelpoisuudesta hallintopäätöksen.

6. Hyväksyvän päätöksen jälkeen, tuottaja kirjataan palvelutuottajaksi ja se voi tehdä asiakassopimuksia, aloittaa palvelutuotannon ja laskuttaa toteutuneiden palveluiden mukaisesti.

Sääntökirja ja hakemus (liite 1)


Ostettavia palveluita:

Liite 2 A: Työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisen edellytyksiä kartoittava palvelu / intensiivinen kartoitusjakso palveluntuottajan omalla työpajalla

Liite 2 B: Työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisen edellytyksiä kartoittava palvelu / intensiivinen kartoitusjakso palveluntuottajan ulkopuolisella työkokeilupaikalla

Liite 3: Henkilökohtainen tuki oppisopimuskoulutuksen suorittamiseen

Liite 4 A: Työhön suuntaava valmennus palveluntuottajan tuottamana yksilövalmennuksena

Liite 4 B: Työhön suuntaava valmennus palveluntuottajana yritysvalmennusyksikkö

Liite 5: Henkilökohtainen tuki työn tai koulutuksen aloittamiseen

Lisätietoja Palvelutuotteiden sisältöihin liittyen Aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen, puh. 044 718 1711, pirjo.oksanen@kuopio.fi

Esiselvitys palvelusetelimenettelystä tuetun työllistämisen palveluissa