Työnhakija

Kuopio-pilotti palvelee Kuopion, Siilinjärven, Tuusniemen, Suonenjoen ja Rautalalammin työttömiä työnhakijoita, joiden työttömyys on kestänyt yli 12 kuukautta ja jotka tarvitsevat apua työllistymiseen. Kuopio-pilotin kautta rakennetaan laajamittaista yritysyhteistyötä, jonka kautta  luodaan uusia mahdollisuuksia ja väyliä työnhakijoille työelämään.

Työnhakijana saat:

  • maksutonta ja yksilöllistä palvelua, sinun tarpeidesi mukaan
  • neuvontaa sinulle tarpeellisiin palveluihin ohjautumisessa 
  • tietoa ja ohjausta koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa
  • apua kontaktien luomiseksi työnantajiin

Milloin asiakkaaksi?

  • olet 30 - 55 -vuotias ja työttömyytesi on pitkittynyt
  • kaipaat apua oman kokonaistilanteesi selvittämiseen
  • koet että sinulla on vaikeuksia työllistyä
  • haluat selvittää työllistymiseesi liittyviä asioita
  • olet kiinnostunut työllistymistä tukevista palveluista
  • tavoitteenasi on työelämä tai koulutus