Yritysvalmennusyksikkö

"Nyt luodaan pohjaa tulevalle"

  1. Yrityksellä on tahto järjestää valmennusta Kuopio-pilotin työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta työhön siirtymiseen.
  2. Haku palvelutuottajaksi: Yritys määrittelee palvelun sisällön työnteon ja valmennuksen osalta yhteistyössä yritysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Yrityskoordinaattori arvioi toimintamallin yhdessä Kuopion kaupungin aikuissosiaalityön- ja työllistymispalvelujen päällikön kanssa. Tarvittaessa asiasta pidetään yhteispalaveri.
  3. Kun toimintamalli on selkeä, yritys tekee hakemuksen palvelutuottajaksi ja hakeutuu samalla yksityiseksi sosiaalipalveluiden tuottajaksi yritysyhteistyökoordinaattorin ohjeiden mukaan siihen kuntaan missä valmennus tuotetaan.

Asiakas

Saa palvelusetelin palveluohjauksessa todettuun tarpeeseen. Kehittämiskohteet voivat olla esim. ammatillisten- ja työelämävalmiuksien omaksumisen ongelmat ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot.  Asiakas valitsee itse haluamansa valmennusjakson suorittamispaikan palveluntuottajien listasta ja käy ennen aloittamista "haastattelussa", jossa molemmat osapuolet hyväksyvät valmennusjakson ja tekevät siitä sopimuksen.

Yritys

Tarjoaa suoritettavan työn lisäksi henkilökohtaista tukea ja ohjausta normaalissa työmiljöössä ja työyhteisössä. Yritys voi valita valmennettavan haastattelun perusteella. Yritys nimeää vastuuhenkilön joka on työpaikalla suoritettavan työn ammattilainen

Valmennusjakso

Valmennusjakson pituus määritellään Kuopio-pilotin asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksen ja tuen järjestämisestä maksetaan korvaus palvelusetelihinnaston mukaisesti. Valmennusjakso voidaan toteuttaa 1. kk työkokeiluna (palkaton) ja jos asiakkaalla on kohtuulliset edellytykset työskentelyyn, jakso jatkuu työsuhteisena, jolloin on mahdollisuus palkkatukeen (TE-toimiston päätös/duunikortti). Yrityksellä on aina koeaikana mahdollisuus keskeyttää jakso.

Tavoite

Työntekijät saavat lisävalmiuksia työelämään. Työnantajalla on mahdollisuus turvata työvoimansaatavuutta.

Korvaukset ja tuet

Yritysvalmennusyksikössä tapahtuvasta valmennuksesta maksetaan 40€+alv/toimintapäivä (kts. sääntökirja), palkkatuki on Te-toimiston päätöksen harkinnan mukaan 700-1300 €/kk.

Yhteydet

yritysyhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka, 0447 181 858